POLITICA DE SECURITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL SC BOGLAR RENT S.R.L.

Protejarea sigurantei si securitatii datelor dumneavoastra este extrem de importanta pentru SC BOGLAR RENT S.R.L., societate comercială română înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J31/123/2017, CIF RO 37217492, având punct de lucru in Str. Unirii, nr.19, birou 17, Zalau, Salaj, telefon +40786970971. Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Securitate”) este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților SC BOGLAR RENT S.R.L. cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Accesand website-ul www.businesscenterzalau.ro, toti utilizatorii sunt de acord sa respecte termenii de utilizare si legislatia in vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. SC BOGLAR RENT S.R.L. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal si se supune urmatoarelor reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal : datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri; datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate; datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt exacte si daca este cazul, actualizate; datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate; datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de lege; se vor lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate, sa fie sterse sau rectificate; se vor lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat; datele cu caracter personal nu pot fi transferate catre o tara sau teritoriu din afara UE si SEE, decat în conditiile în care acea tara sau teritoriu asigura un nivel de protectie adecvat pentru protectia drepturilor si libertatilor persoanei vizate în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal; SC BOGLAR RENT S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

1.PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de SC BOGLAR RENT S.R.L. cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Datele cu caracter personal sunt colectate de SC BOGLAR RENT S.R.L. în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate. Datele cu caracter personal nu se stochează de SC BOGLAR RENT S.R.L. pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate sau pentru respectarea cerintelor legale. SC BOGLAR RENT S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate; Prin utilizarea serviciilor de telecomunicatii pentru accesarea website-ului nostru (www.businesscenterzalau.ro), datele dumneavoastra de comunicare (de exemplu adresa internet protocol address sau datele de utilizare, de exemplu informatiile de la inceput, de la sfarsit si extinderea fiecarui acces, precum si informatiile de telecomunicatii pe care le-ati accesat sunt generate tehnic si pot relationa inteligibil la datele personale. In masura in care exista vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea si utilizarea datelor dumneavoastra de comunicare sau de utilizare in conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protectia datelor personale. Atunci cand vizionati website-ul www.businesscenterzalau.ro, cu acordul dvs., putem stoca unele date pe calculatorul dumneavoastra sub forma unor “cookies”, pentru a recunoaste automat acest calculator la urmatoarea vizita. Aceste cookies ne pot fi de ajutor in mai multe feluri, de exemplu prin faptul ca ne permit sa identificam un serviciu sau produs preferat, pentru a veni mai bine in intampinarea intereselor dumneavoastra sau pentru a stoca o eventuala parola sau user pentru a nu mai pierde timp cu inregistrarea de fiecare data cand accesati website-ul nostru. Daca nu doriti sa primiti cookies va rugam sa configurati browser-ul dumneavoastra de internet astfel incat sa stergeti tot ce inseamna cookies de pe unitatea centrala a calculatorului, sa le blocati sau sa primiti un avertisment inainte ca un cookie sa fie salvat.

2.Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi. Astfel, putem colecta și procesa următoarele date personale: Datele de identitate și de contact, inclusiv numele dvs., numărul de telefon, și alte date personale referitoare la preferințele dvs. relevante pentru serviciile sau produsele noastre; Informații despre afaceri, inclusiv informații furnizate în cursul relației contractuale sau furnizate în mod voluntar de dvs. sau organizația dvs.; Datele tehnice, inclusiv informațiile colectate în timpul vizitelor dvs. pe site-ul nostru, adresa IP (Internet Protocol), tipul și versiunea browserului, tipul dispozitivului, setarea fusului orar și alte detalii despre vizita dvs. pe site-ul nostru și despre resursele pe care le accesați;

3.Tipurile de informații pe care le colectăm Colectăm informațiile dvs. personale atunci când ni le furnizați. „Informații personale” reprezintă orice informație care poate fi utilizată pentru identificarea dvs. Este posibil să colectăm automat anumite informații atunci când utilizați, accesați sau interacționați cu site-ul nostru. Putem colecta informații din alte surse, cum ar fi platformele de social media care pot împărtăși informații despre modul în care interacționați cu conținutul nostru de pe social media.

4.Cum colectăm datele dvs. personale? Condițiile în care putem colecta date personale despre dvs. includ: atunci când dvs. sau societatea dvs. solicitați o oferta comerciala de la noi sau clientii nostri sau utilizați oricare dintre serviciile noastre; atunci când vă trimitem o cerere de oferta, o solicitate din partea vreunui client al socitatii noastre; atunci când ne contactați sau va contactam prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace electronice sau în scris sau când ne furnizați in mod direct alte informații, inclusiv în conversații cu consultanții și personalul nostru; atunci când dvs. sau organizația dvs. navigați, completați un formular sau faceți o solicitare sau interacționați în alt mod pe site-ul nostru web sau pe alte platforme online; când participați la evenimente sociale organizate de societatea noastra pentru diversi clienti; pentru recrutare și selecție. Datele personale sunt destinate utilizării de către SC BOGLAR RENT S.R.L. și sunt colectate prin persoane desemnate în acest sens. O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali sau terte personae ce au legatura cu activitatea societatii SC BOGLAR RENT S.R.L.

5.Execuția copiilor de siguranță Sistemul informatic efectuează la intervale de timp determinate, în mod automat, un back-up al bazelor de date, pentru o eventuală recuperare a datelor, în cazul pierderii, distrugerii sau disfuncționalității sistemelor informatice. Societatea stabilește intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranță se stochează într-un safe box cu acces restricționat, aflat într-o altă încăpere față de cea în care se efectuează copia de siguranță.

6.Prelucrarea datelor personale Putem prelucra datele dvs. personale în legătură cu oricare dintre scopurile menționate mai sus, pe unul sau mai multe dintre următoarele motive legale: deoarece este necesar ca noi să facem acest lucru pentru a ne indeplini obligatii contractuale sau un alt acord; să ne conformăm obligațiilor legale, precum și să menținem evidențe; deoarece interesele noastre legitime sau contractuale sau cele ale unui terț beneficiar al datelor dvs. personale fac prelucrarea necesară, cu condiția ca aceste interese să nu fie suprimate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale; deoarece ne-ați dat în mod expres consimțământul dvs. de a procesa datele dvs. personale în acest mod. Nu vom folosi datele dvs. personale pentru a lua decizii automate care afectează sau creează alte profiluri decât cele descrise mai sus.

7.Dezvăluirea datelor dvs. personale Putem împărtăși datele dvs. personale: cu terțe părți, inclusiv anumiți clienți sau furnizori de servicii care legătură cu serviciile furnizate de societatea noastră, cum ar fi agenți imobiliari, dezvoltatori imobiliari, potențiali chiriași, cumpărători, bănci, executori judecatoresti consultanți, experți sau orice alți specialiști; dacă am colectat datele dvs. personale în cursul furnizării de servicii către oricare dintre clienții noștri, este posibil să le dezvăluim acelui client și dacă acest lucru este permis de lege altor persoane în scopul furnizării acestor servicii; cu autoritățile fiscale, judecătorești, autoritățile de aplicare a legii, organele de reglementare, funcționarii guvernamentali sau avocații sau orice alte părți, în cazul în care este în mod rezonabil necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei creanțe legale sau echitabile sau în scopul unui proces de soluționare alternativă a litigiilor.

8.Sistemele de telecomunicații SC BOGLAR RENT S.R.L. prin utilizatorii autorizați, realizează periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații. Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

9.Folosirea computerelor Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) SC BOGLAR RENT S.R.L. a luat următoarele măsuri: a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure; utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic; se utilizează software cu licență; utilizatorii au fost instruiți cu privire la Politica de securitate şi la celelalte politicile generale de operare, inclusiv pericolul reprezentat de virușii informatici; computerele sunt protejate cu programe antivirus; se monitorizează activitatea utilizatorului și este restricționat accesul acestuia la imprimante

10.Drepturile persoanelor fizice care ne furnizeaza date personale In ceea ce privește utilizarea datelor dvs. personale, aveti urmatoarele drepturi: Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

SC BOGLAR RENT S.R.L. ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații și orice comunicări referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

Dreptul de informare

(1) Persoana vizata are dreptul de a obţine de la SC BOGLAR RENT S.R.L., cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunt deja în posesia informațiilor respective: (a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia; (b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; (d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 679/2016, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță; (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; (f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul 679/2016, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

(2) În plus față de informațiile menționate la alineatul precedent, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă: (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor; (c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 679/2016, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; (d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații; (f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul 679/2016, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

Dreptul de acces: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective sau o copie a datelor personale pe care le deținem în legătură cu persoana vizata. Există excepții de la acest drept, astfel încât accesul să poată fi interzis. Dreptul de a obține o copie menționată anterior nu trebuie sa aduca atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la rectificare: Scopul nostru este să păstram datele dvs. personale corecte, actuale și complete; Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) In anumite circumstanțe, aveți, de asemenea, dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a ne cere să blocăm, să ștergem și să restricționăm datele personale.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea noastra restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ca unele dintre datele dvs. personale să vă fie furnizate sau unui alt controlor de date într-un format utilizat în mod obișnuit.

Dreptul la opoziție: Aveți dreptul să solicitati ștergerea datele dvs. personale atunci când datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau când, printre altele, datele dvs. personale au fost procesate ilegal. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plangere: În cazul în care considerați că drepturile dvs. de protecție a datelor ar fi putut fi încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere aplicabilă sau să solicitați o cale de atac prin intermediul instanțelor. Puteți oricând să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, contactând office@businesscenterzalau.ro împreună cu o dovadă a identității dvs., adică o copie a cărții de identitate sau a unui pașaport sau a oricărui alt document valid de identificare.

Dreptul de a retrage consimțământul: După ce primim notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul (scopurile) căruia i-ați dat inițial consimțământul, cu excepția cazului în care există motive temeinice legitime pentru o prelucrare ulterioară, care să înlocuiască interesele, drepturile și libertățile dvs. stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Retragerea consimțământului pentru a primi comunicări de marketing nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor noastre juridice.

11. Cât timp păstrăm datele dvs. personale Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, acolo unde este necesar pentru ca societatea să initieze orice procedura legala sau să se apere împotriva revendicărilor legale, până la sfârșitul perioadei de reținere relevante sau până la soluționarea revendicărilor în cauză. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, considerăm valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile. Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele specifice de păstrare a datelor dvs. personale stabilite în politica noastră de păstrare, ne puteți contacta la office@businesscenterzalau.ro La expirarea perioadei de deținere aplicabile, vom distruge în siguranță datele dvs. personale în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

12.Modificări Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica această procedura din când în când, pentru a reflecta orice modificare a modului în care procesăm datele dvs. personale sau modificăm cerințele legale. Orice modificări pe care le putem face în viitor în cadrul procedurii vor fi afișate pe această pagină web. Revedeți frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări.

13.Detalii de contact Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această Comunicare sunt binevenite și ar trebui adresate catre SC BOGLAR RENT S.R.L. la adresa office@businesscenterzalau.ro sau prin trimiterea unei solicitari la adresa Str. Unirii, nr.19, birou 17, Zalau, Salaj, telefon +40786970971.